Zelfstandige worden of starten als zelfstandige?
Het maakt niet uit waarmee u wilt starten. Zelfstandig worden, verloopt voor iedereen op dezelfde manier in Vlaanderen.

Dat wil zeggen dat de basisvoorwaarden voor alle zelfstandigen hetzelfde zijn. Freelancer, handelaar, horecabaas of zelfstandige ondernemer. Voor iedereen gelden dezelfde opstartverplichtingen - sommige vergunningen niet te na gesproken.

Hoe zelfstandige worden?

Deze formaliteiten zijn verplicht voor iedereen die wil starten als zelfstandige.

1. Controleer de lijst gereglementeerde beroepen

Voor een aantal beroepen volstaat het immers niet om alleen over een attest bedrijfsbeheer te beschikken. U hebt voor het uitoefenen van bepaalde beroepen ook een attest beroepskennis nodig.

Bedrijfsbeheer moet u in alle gevallen kunnen aantonen. Het is een verplichte opstartvoorwaarde waaraan u kunt voldoen door ervaring, het volgen van een opleiding of het gevolgd hebben van een voldoende hoge opleiding. Ongeacht of u start als koerierdienst dan wel als freelance consultant.

2. Open een zichtrekening bij een Belgische bank 

Het moet gaan om een zichtrekening bij een in BelgiĆ« gevestigde bank - of bpost - en de rekening moet op naam staan van degene die gaat ondernemen.

3. Contacteer een loket voor ondernemers

Samen met het attest bedrijfsbeheer en het nummer van uw bankrekening, biedt u zich aan bij een ondernemersloket.

Bij sommigen kunt u de zaken online regelen. Anderen hebben dan weer een kantoor in uw buurt.

Weet dat de prijs die men hanteert om uw inschrijving in orde te brengen, overal gelijk is (hij wordt wettelijk bepaald).

4. Activeer uw btw-nummer

Wanneer u zich inschrijft bij een loket naar keuze, ontvangt u een ondernemingsnummer. Dat is het nummer waaronder u bent ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het is dit nummer dat u aan iedereen moet doorgeven en dat u moet vermelden op uw handelsdocumenten. Bij inschrijving zal men u vragen naar het btw-stelsel dat u wenst te hanteren. Als u kiest voor de gewone regeling zal uw ondernemingsnummer geactiveerd worden als btw-nummer.

Uw btw-nummer is m.a.w. gelijk aan uw ondernemingsnummer. Wanneer u kiest voor btw-vrijstelling, wordt uw ondernemersnummer niet geactiveerd en is het alleen van toepassing voor de identificatie van uw zaak.

5. Sluit aan bij een sociale kas

Een sociale kas - officiĆ«le benaming sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen - bepaalt en int uw sociale bijdragen. Omdat ieder sociaal verzekeringsfonds over een eigen ondernemingsloket beschikt - of ermee samenwerkt - kan ieder ondernemingsloket ook het sociaal statuut regelen van wie zelfstandige worden wil.

Opmerking

Voor de startersvoorwaarden maakte het niet uit of u zelfstandig in bijberoep start dan wel als zelfstandige in hoofdberoep. Voor uw sociaal statuut maakt het veel uit. U moet dit dan ook melden aan uw sociaal verzekeringsfonds en de nodige attesten meenemen om aan te tonen dat u als bijberoeper begint.

Voor het zelfstandig starten

Het kan nodig zijn om voor de start als zelfstandige, na te denken over een aantal zaken of ze te bespreken met uw omgeving of een professional.

Denken we aan een handelsnaam, de geschikte ondernemingsvorm of het zoeken naar kapitaal.

Zelfstandig worden kan ook betekenen dat u een opleiding moet gaan volgen, beurzen bezoeken, overleg plegen met overheidsinstanties en leveranciers ...

Afhankelijk van de aard en de omvang van uw onderneming, kan het aangewezen zijn om eerst een ondernemingsplan op te (laten) stellen. Wie zelfstandige worden wil, moet immers goed voorbereid aan de start komen en weten wat hem of haar te wachten staat.
Op zoek naar bijkomende startersinformatie?


Gaande van het starten met een eenmanszaak of vennootschap ... het maken van facturen en het voeren van uw boekhouding ... over btw en belastingen voor zelfstandigen ... over zelfstandig ondernemen in het algemeen en freelance werken in het bijzonder?


U vindt het op deze portaalsite of de portaalsite voor mensen die met een eigen zaak starten.   
Scroll
to Top