Werkloosheid & zelfstandige - in bijberoep - worden?
Kunnen werklozen zelfstandige - in bijberoep - worden?

Zelfstandigen & werkloosheid is een aparte en moeilijke reglementering. U verliest meteen uw uitkering van zodra u als zelfstandige start. Wie werkloos is en een eigen zaak wil opstarten, kan gebruik maken van dit ondersteuningsaanbod

Tenminste voor zover u fulltime zelfstandige wil worden. Werklozen met een zelfstandig bijberoep, kunnen op geen ondersteuning rekenen. Toch bestaat het ... een werkloze die een zelfstandig bijberoep uitoefent. 

Wie mag als werkzoekende een zelfstandig bijberoep uitoefenen?

Een zelfstandig bijberoep starten vanuit de werkloosheid, is niet mogelijk. Alleen wie officieel zelfstandige in bijberoep was - voor hij werkloos werd - mag dit verzetten.

  • Als u uw nevenactiviteit minstens 3 maanden uitoefende voor u werkloos werd
  • U een aanvraag indient voor goedkeuring bij de RVA - via syndicaat of hulpkas 
  • U geen horeca, leurhandel, verzekeringen of activiteiten in de bouw uitoefent
  • U uw nevenactiviteit uitoefent op werkdagen na 18.00 uur en voor 07.00 uur 
  • Wie op zaterdag of zondag werkt verliest die dag(en) zijn werkloosheidsuitkering 
  • Uw inkomsten zijn begrensd tot 4 274 euro waarna uw uitkering zal verminderen

De berekening doet zich concreet voor als volgt: deel uw totaal jaarlijkse netto-inkomsten door 312. Overschrijdt u daarmee het dagbedrag van 13,70 euro, dan wordt uw uitkering verminderd met het bedrag van uw zelfstandige activiteit dat het bedrag van 13,70 euro te boven gaat.

Opmerking

De RVA houdt niet alleen rekening met de winst die u maakt. De hoogte van uw omzet speelt ook mee. Wanneer die (erg) hoog uitvalt, zal de overheidsdienst overgaan tot het schrappen van uw bijberoep en alle betaalde werkloosheidsuitkeringen terugvorderen.

Bovenstaande regeling is van toepassing op werkzoekenden met een eenmanszaak. I
n principe kan niemand u juridisch verhinderen om een rechtspersoon op te richten. De RVA zal zich wel verzetten tegen het uitvoeren van werkzaamheden binnen een juridische entiteit. Zij kan dit gemakkelijk controleren aan de hand van de statuten en uw inschrijving bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.
Scroll
to Top