Kostenforfait voor zelfstandigen
Zelfstandigen - waaronder freelancers - kunnen kiezen voor een kostenforfait bij het (laten) invullen van hun belastingaangifte. Dat betekent dat ze naast het bijhouden van hun werkelijke beroepskosten, kunnen opteren voor een forfaitaire aftrek van beroepskosten.

Wie freelance werkt - heeft zoals andere zelfstandigen - recht op het aftrekken van alle kosten gemaakt om inkomsten uit hun freelance activiteit, te behouden of te verwerven. Denk aan de rekening voor internet, telefoon of bijvoorbeeld alle verplaatsingskosten.

Hiervan moeten de nodige bewijsstukken bijgehouden en zo nodig voorgelegd kunnen worden.

Vanaf 1 januari 2018
 is dat niet langer een verplichting en kan men gebruik maken van een kostenforfait.

In dat geval hoef je geen stukken bij te houden en te kunnen voorleggen ingeval van een belastingcontrole. Het vergemakkelijkt tevens de boekhouding van een zelfstandige professional.

Tenminste voor wie kiest voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten want het inbrengen van werkelijke kosten blijft mogelijk.

Is het sop de kool waard?

Dat wordt rekenen.

Het uniform tarief bedraagt immers 30 procent forfaitaire kostenaftrek van jouw inkomsten.

Dit met een maximum - op basis van de huidige index – van 4 620 euro.

Zelfstandige professionals halen dus best een rekenmachientje en hun belastingaangifte van voorgaande jaren boven. Overleg met een boekhouder of accountant kan ook aangewezen zijn.

Leden van Freelance Vlaanderen hoeven alleen hun mailbox in de gaten te houden.
Scroll
to Top