Belangrijkste wervingskanaal voor de freelancer?
Freelancers zijn in de eerste plaats op zoek naar opdrachten.

Welk wervingskanaal gebruikt de Vlaamse freelancer?


Het belangrijkste wervingskanaal, is het eigen netwerk. Zowel online als offline. De belangrijkste zorg bij het vinden van nieuwe opdrachten, vereist dat contacten met bestaande en potentiële klanten op de een of andere manier "warm" gehouden worden. Daarom is de deelname aan offline netwerkactiviteiten belangrijk.

In het actuele digitale tijdperk is positionering op de markt en klantenwerving even belangrijk online.

Dat kan via een eigen website of via diverse social media. Daarbij wordt in de eerste plaats Linkedin aangewend. Ook Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, Slideshare, Youtube, Flickr en andere kanalen kunnen ingeschakeld worden. 

Samenwerken

Ook al bestaat de corebusiness van het freelancen uit het werken als solo-ondernemer, dan nog kunnen er samenwerkingsvormen ontstaan tussen freelancers onderling. Dat komt bijvoorbeeld voor in co-working spaces waarvan er ondertussen heel wat bestaan in Vlaanderen. 

De samenwerking kan verschillende vormen aannemen. Ze wordt ingegeven door motieven als schaalvoordelen om gezamenlijk bepaalde diensten of producten goedkoper aan te kopen, een specifieke opdracht te kunnen binnenhalen of om zich te profileren binnen een bepaalde niche.

Intermediairen

Het beroep doen op een intermediaire organisatie of tussenpersoon voor het inhuren van freelancers, komt vaak voor bij zogenaamde kenniswerkers. Dit zijn zelfstandige professionals op het vlak van management, consultancy of met een bepaalde expertise.

De inschakeling van een intermediaire speler is niet rendabel als het om een kleine opdracht gaat. Uit representatief onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid blijkt dat bijna negen op de tien (86,8%) rechtstreeks contract heeft met de freelancers die ze inzetten. Ongeveer één op de tien (9,8%) werkt hiervoor samen met een intermediaire instantie. De overige 3,4% maakt een combinatie.

Het zijn voornamelijk grote ondernemingen die met een intermediair werken. Bij de ondernemingen met 200+ werknemers werkt 22,2% uitsluitend op deze manier en nog eens evenveel bedrijven combineren beide pistes.

Interim management neemt het grootste deel voor zijn rekening bij de tussenpersonen. Uit de recentste jaarverslagen van Federgon (2015 en 2016) blijkt dat het interim management sterk groeit in ons land. De omzet van de tussenpersonen in managers is vorig jaar met minstens 11% gegroeid. In vergelijking met tien jaar geleden gaat het om meer dan een verdubbeling (Tijd, 12 juli 2017).

Volgens een ruwe schatting van Federgon zijn er in België 3600 interim-managers actief, van wie er 1100 tot 1200 uitsluitend via een HR-speler hun opdrachten vinden. Het grootste deel van deze opdrachten wordt uitgeoefend op voltijdse basis. Zulke managers worden voor drie maanden tot meer dan een jaar aangetrokken. Het gaat vooral om bedrijven die op zoek zijn naar change managers voor een grote hervorming van het bedrijf en naar projectmanagers voor specifieke opdrachten.

Jobboards

De digitale technologie maakt het mogelijk dat freelancers en hun potentiële opdrachtgevers, elkaar online vinden. Dus zonder intermediaire tussenkomst en waarbij ze relatief snel en gemakkelijk met elkaar in contact komen. Een voorbeeld hiervan is het oudste jobboard of marktplaats voor freelance opdrachten in Vlaanderen.

Zij zijn een typisch instrument binnen een gig-economy en platformeconomie.

Gig-economy
wordt als begrip vooral gebruikt in de context van een arbeidsmarkt die gekenmerkt wordt door een overwicht aan korte termijn contracten of freelance werk.

De platformeconomie wordt gedefinieerd als het geheel van economische activiteiten die dankzij een online platform verricht worden. 

Het lijdt geen twijfel dat met de toenemende digitalisering, de impact van online platformen zal toenemen en waarbij nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen zullen ontstaan.

Scroll
to Top